top of page

The performer listens to his thougts and immediately says them without censoring. He leaves a pause to let thoughts appear spontaneously, and to avoid entering a stream of thought which can be directed into a desirable development. He is blindfolded and far away from the listener to be completely unaware if someone is in fact listening or not. The listening happens one by one to create intimacy between the performer and listener, it is personal on both sides.

 

De performer luistert naar zijn gedachten en zegt ze meteen, zonder te censureren. Hij laat telkens een pauze om de gedachtes spontaan te laten opduiken, en om niet in een gedachtestroom te raken die makkelijk in een bewuste richting te sturen is.

Hij is geblinddoekt en ver van de luisteraar om zo compleet onbewust te zijn van het feit of er iemand luistert. Het luisteren gebeurt een per een om het persoonlijk te maken voor zowel de performer als de luisteraar.

bottom of page