top of page

Michiel Deprez and Ruben Mardulier take place on a balance at 9 am in the morning. The balance is hung level with the help of jerrycans. Just before the experiment, there had been agreed that Ruben would eat, drink and answer questions during the entire experiment. Michiel will have no right to these three things. A menu can be read at the balance. Ruben will be fed by a volunteer every two hours. The experiment ends when Ruben creates enough weight difference with Michiel, only by eating and drinking, in order to touch the ground. The experiment lasted 11 hours and 10 minutes.

Michiel Deprez en Ruben Mardulier nemen om 9u s’ochtends plaats op een balans.

De balans wordt met behulp van jerrycans waterpas gehangen. Voorafaan werd er afgesproken dat Ruben zou eten, drinken en vragen beantwoorden gedurende het gehele experiment.

Michiel zal geen recht hebben tot deze drie zelfde dingen. Bij de balans is een menu te lezen. Iedere twee uur zal Ruben door een vrijwilliger gevoed worden. Het experiment eindigt wanneer Ruben enkel door middel van eten en drinken, voldoende gewichtsverschil met Michiel creeërt om de grond te raken.Het experiment duurde 11 uur en 10 minuten.

© Camille Paycha

bottom of page