top of page

Michiel Deprez manipulates concrete, half spheres with plastic tube. When the tubes are kept down, a zig-zag field is formed. When the last tube gets released in the link, the tubes find their original, upright nature one by one, like an inverted domino.

Michiel Deprez manipuleert betonnen, halve bollen met plastic tube. Wanneer de tubes naar beneden worden gehouden wordt er een zig-zag veld gevormd. Wanneer de laatste tubes in de schakel worden gelost, vinden de tubes een voor een, als een omgekeerde domino, hun originele, rechtopstaande natuur.

© Camille Paycha

bottom of page