top of page

Mardulier en Deprez pose for a photograph during 15 minutes on a busy spot, creating a virtual barrier in the flow of people and causing turbulence. This work shows different reactions to the act of picture taking, but also the inner conflict of waiting for longer periods.

Mardulier en Deprez poseren gedurende 15 minuten voor de foto op een drukke plaats en maken zo een virtuele barrière in de mensenstroom die turbulentie veroorzaakt. Dit werk toont verschillende reacties op het foto-nemen op zich, maar ook de innerlijke strijd die ontstaat bij het langer moeten wachten.

bottom of page