top of page

Michiel Deprez and Ruben Mardulier try to synchronize their heartbeat for a period as long as possible.

Michiel Deprez en Ruben Mardulier proberen hun hartslag met elkaar te synchroniseren voor een zo lang mogelijk durende periode.

© Michiel Devijver

Michiel Deprez tries to synchronize the heartbeat together with someone from the audience for a period as long as possible.

Michiel Deprez probeert samen met iemand uit het publiek de hartslag met elkaar te synchroniseren voor een zo lang mogelijk durende periode.

© Michiel Devijver

met dank aan Petra Steindl (foto) en andere personen met wie we konden synchroniseren

Ruben Mardulier and Michiel Deprez dance to the rhythm of their heartbeat.

Ruben Mardulier en Michiel Deprez dansen op het ritme van hun hartslag. 

© Michiel Devijver

Ruben Mardulier and Michiel Deprez do step aerobics to the rhythm of the heartbeat.

part of the opening of Poparts Festival

Ruben Mardulier en Michiel Deprez doen step aerobics op het ritme van de hartslag.

Deel van de opening van Poparts Festival

Ruben Mardulier and Michiel Deprez drink coffee while sitting, while the accelerating heartbeat is audible to the public.

footage follows ...

Ruben Mardulier en Michiel Deprez drinken al zittend koffie, waarbij de versnellende hartslag hoorbaar is voor het publiek.

beeldmateriaal volgt...

The performer watches a variety of videos (fails, babies and puppies, satisfaction videos, nature and porn). The audience can watch with him and listen to his heartbeat and the effect the images have on it.

De performer kijkt naar diverse videobeelden (fails, baby's en puppies, satisfaction videos, natuurbeelden en porno). Het publiek kan meekijken en luisteren naar de hartslag van de performer en de invloed van de beelden op die hartslag.

bottom of page