slaapstudie 01: Person A sleeps, the limbs and the head are attached to a rope that runs over a pulley to person B. Person B moves person A without waking it up.

slaapstudie 01: Persoon A slaapt, de ledematen en het hoofd zijn bevestigd aan een touw dat over een katrol naar persoon B loopt. Persoon B beweegt persoon A zonder deze wakker te maken.

© Camille Paycha

slaapstudie 02: unrealised project: dropping a sleeping person from a height by using a trapdoor.

slaapstudie 02: ongerealiseerd project: een slapend persoon van een hoogte laten vallen d.m.v een valluik.

slaapstudie 03: the artist allow themselves to fall asleep in the train, after not having slept for 24 hours. They film each other, holding a handcam.

slaapstudie 03: de kunstenaars vallen in de trein in slaap, na niet te hebben geslapen voor 24 uur. Ze filmde elkaar met een handcam.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now