top of page

The artists researched the border between being remarkable or unremarkable with accessory's and objects. The objects on the left side are hung from least to most remarkable. The objects on the right side are hung from most to least remarkable.

De kunstenaars onderzochten de grens tussen opmerkelijk of onopvallend met accessoires en objecten. De objecten aan de linkerkant hangen van minst tot meest opmerkelijk. De objecten aan de rechterkant zijn van het meest tot het minst opmerkelijk opgehangen.

59918651_10214695368403441_2310042293228
bottom of page