Oord kijken (seeing)

Oord is a work made for Oerol 2017. With this work we want to give something back to

the native people of Terschelling, we have built an observation hut to look at the tourists. Every observer in this work has his own headphones, DJ Nikki Nordmann selects on the spot music that fits rhythmically or emotionally with one of the passers-by and immediately responds to it.

The observer can try to spot the right one.

Oord kijken

Oord is een werk gemaakt voor Oerol 2017. Met dit werk willen we iets teruggeven aan

de autochtone Terschellingers, we hebben een observatiehut gebouwd om naar de toeristen te kijken. Elke observator heeft in dit werk zijn eigen koptelefoon, DJ Nikki Nordmann selecteert

ter plekke muziek die ritmisch of gevoelsmatig past bij één van de voorbijgangers en speelt er meteen op in. De observator kan proberen de juiste te spotten.

dank aan: Nikki Nordmann en Thibaud Thévenet

photo ©Tom Leentjes

Oord luisteren (listening):

This time we want to focus on listening to people and the environment, our cabin is now a closed space, without a window. The ambient sounds (conversations, birds, machine sounds, etc ...) will be recorded in real time by one of the makers with microphones (directional or hidden microphones). The source of this soundscape is not visible to the visitor. The soundscape is played directly within Oord and is accompanied by cinematic images that are 'mixed' live by a VJ (video jockey). This VJ works the same way as the DJ last time did, he chooses images that provide an interesting match or contrast to the sound of reality in terms of atmosphere, rhythm or subject. These images are projected in our cabin. By doing this we want to 'collage' reality and fiction and we are looking for a poetic marriage between the two in which our imagination is given free rein.

Oord luisteren:

Ditmaal willen we de focus leggen op het luisteren naar mensen en omgeving, onze cabine is nu een gesloten ruimte, zonder raam. De omgevingsgeluiden (conversaties, vogels, machinale geluiden etc... ) zullen in realtime door een van de makers opgenomen worden met microfoons (richt- of verborgen microfoons). De bron van deze soundscape is niet zichtbaar voor de bezoeker. De soundscape wordt rechtstreeks afgespeeld binnenin Oord en wordt begeleid door cinematische beelden die live worden 'gemixt' door een VJ (video jockey). Deze VJ gaat op dezelfde manier te werk als vorige keer de DJ, hij kiest beelden die qua sfeer, ritme of onderwerp een boeiende match of contrast opleveren met het geluid van de werkelijkheid. Deze beelden worden geprojecteerd waar vorige keer het raam was. Hiermee willen we weer een collage maken van werkelijkheid en fictie en zijn we op zoek naar een poëtisch huwelijk tussen de twee waarin de verbeelding vrij spel krijgt.

Mede mogelijk gemaakt door: Finn Berenbroek (VJ) en Nicole Van Den Berg (assistent)

Film: Maxime Blankenzee

Oord spelen (play): is a performance with after talk where the artists watch visitors entering on a small theaterstage. After the 'performance' the visitors receive feedback. A turned round experience. with Femke Arnouts

Oord spelen: is een voorstelling met nabespreking waarbij de kunstenaars bezoekers een kleine theaterstage zien binnenkomen. Na de 'performance' ontvangen de bezoekers feedback. Een omgekeerde ervaring. Met Femke Arnouts

Oord plein (square): is an audiovisual experience (just like oord kijken) but where the visitors are free to go where they like. With DJ Nikki Nordmann

Oord plein: is een audiovisuele ervaring (net als oord kijken) maar waar bezoekers vrij zijn om te gaan waar ze willen. Met DJ Nikki Nordmann

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now