top of page

Ruben Mardulier manipulates a six-meter tall mobile, with eight plastic buckets filled with water at the ends. Each bucket has a small hole in the bottom, causing the buckets to lose water. The mobile will therefore never find balance, never its resting point.

Ruben Mardulier manipuleert een zes meter grote mobile, waarbij aan de uiteinden acht plastic emmers gevuld met water hangen.

Elke emmer beschikt over een klein gaatje in de bodem, waardoor de emmers water verliezen. De mobile zal dus nooit in balans, een rust punt vinden.

© Camille Paycha

bottom of page