top of page

Variations on a live-first person experience. The artists created a miniature world. Kids could put on the glasses and direct with the camera (inside the bottle) their own film. 

Variaties op een live-first person ervaring. De kunstenaars creëerden een miniatuurwereld. Kinderen konden de bril opzetten en met de camera (in de fles) hun eigen film maken.

20190707_142430.jpg
Salto - Amir (81).jpg
20190707_142532.jpg
Salto - Amir (82).jpg

© Amir

bottom of page