top of page

lichtheid 01: Michiel Deprez lies on the ground with as little physical tension as possible on a plastic foil. Ruben Mardulier will bring Michiel's body completely off the ground with the help of balloons. Michiel will remain passive throughout the experiment. When Michiel's body is completely lying on the inflated balloons, Ruben will invite the spectators to stab the balloons with knives and forks, all at the same time.

lichtheid 01: Michiel Deprez ligt met zo weinig mogelijk lichaamsspanning op een plastic folie, op de grond. Ruben Mardulier zal Michiel’s lichaam met behulp van ballonnen volledig van de grond brengen. Michiel zal gedurende het gehele experiment passief blijven. Wanneer Michiel’s lichaam volledig

op de opgeblazen ballonnen in ballans ligt, zal Ruben het publiek uitnodigen om met messen en vorken tegelijkertijd de ballonnen stuk te steken.

© Camille Paycha

Six potentially dangerous objects are thrown to Ruben Mardulier as projectiles.

Among these objects were: a tomato, a raw egg, an English key, a chef's knife, a frisbee and a chair. Every object, and Mardulier was secured with balloons.

Zes potentieel gevaarlijke objecten worden als projectielen naar Ruben Mardulier gegooid.

Onder deze objecten waren: een tomaat, een rauw ei, een engelse sleutel, een koksmes, een frisbee en een stoel. Elk object, en Mardulier werd beveiligd met ballonnen.

© Michiel Devijver

bottom of page