top of page

searching for yourself 01

zoeken naar zichzelf 01

searching for yourself 02

zoeken naar zichzelf 02

searching for yourself 03

zoeken naar zichzelf 03

searching for yourself 04

zoeken naar zichzelf 04

searching for yourself 05: This work shows the artists balancing a screen, and a projector and pc. as they balance, they loose and find each other.

zoeken naar zichzelf 05: Dit werk toont de kunstenaars die een scherm balanceren, en een projector en pc. terwijl ze in balans zijn, verliezen ze elkaar en vinden ze elkaar.

bottom of page