top of page

Michiel Deprez and Ruben Mardulier make, seperately, a list of X actions that you can only do together (think of salsa dancing, asking questions, handing over something, massaging ...)

With these actions, each time a duration is set, so that the total of the actions is equal to 15 '.

During the performance both Deprez and Mardulier will finish their list, in the listed order, without knowing the actions of each other.

Michiel Deprez en Ruben Mardulier maken, elk voor zich, een lijst van X acties die je enkel met z'n tweeën kan doen (denk aan salsa dansen, vragen stellen, iets overhandigen, masseren...)

Bij deze acties wordt telkens een duur genoteerd, zodat het totaal van de acties gelijk is aan 15'.

Tijdens de voorstelling zullen zowel Deprez als Mardulier hun lijst afwerken, in de genoteerde volgorde, zonder de acties van elkaar te kennen. 

© Michiel Devijver

miscommunicatie 02: (miscommunication 02)

Ruben Mardulier and Michiel Deprez each choose an existing play.

Both the plays must be a dialogue or contain a dialogue. In total there are two dialogues (4 roles). These four roles will be performed by Ruben and Michiel.

 

In this case Ruben chose the play: 'The birds' written by Aristophanes in 414 B.C. Michiel chose an American play: 'Cocaine' written by Pendleton King in 1921.

 

Ruben recorded character 1 from 'The birds'

Michiel recorded character 1 from 'Cocaine'

Ruben learned the movements and actions of character 2 from 'The birds'

Michiel learned the movements and actions of character 2 from 'Cocaine'

 

After that, the pre-recorded texts were played using mini-bluetooth speakers that were placed in the players' mouth.

 

Because the concept of this play is 'Miscommunication', a 'woven pattern' was sought. This means that the text spoken by Michiel comes from the mouth of Ruben and vice versa.

 

In other words:

From Ruben's mouth we hear character 1 from 'Cocaine' and we see the actions of character 2 from 'The Birds'.

From Michiel's mouth we hear character 1 from 'The birds' and we see the actions of character 2 from 'Cocaine'.

 

A miscommunication between text and action, between two plays, between players and audience.

miscommunicatie 02:

Ieder voor zich kiezen Ruben Mardulier en Michiel Deprez een bestaand toneelstuk.

Beiden de toneelstukken moeten een dialoog zijn of een dialoog bevatten. In totaal zijn er dus twee dialogen (4 rollen). Deze vier rollen worden door Ruben en Michiel voorgedragen.

In dit geval koos Ruben het toneelstuk: 'The birds' geschreven door Aristophanes in 414 B.C. Michiel koos een Amerikaans toneelstuk: 'Cocaine' geschreven door Pendleton King in 1921. 

Ruben sprak personage 1 in uit 'The birds'

Michiel sprak personage 1 in uit 'Cocaine'

Ruben leerde de bewegingen en acties van personage 2 uit 'The birds'

Michiel leerde de bewegingen en acties van personage 2 uit 'Cocaine'

 

Vervolgens werden de reeds opgenomen teksten afgespeeld met behulp van mini-bluetooth speakers die in de mond van de spelers werden gestopt.

 

Omdat het concept van dit toneelstuk 'Miscommunicatie' is, werd er gezocht naar een 'geweven patroon'. Dit betekend dat de tekst die door Michiel werd ingesproken uit de mond van Ruben komt en vice versa. 

Met andere woorden:

Uit Ruben's mond horen we personage 1 uit 'Cocaine' en zien we de acties van personage 2 uit 'The birds'.

Uit Michiel's mond horen we personage 1 uit 'The birds' en zien we de acties van personage 2 uit 'Cocaine'.

Een miscommunicatie tussen tekst en actie, tussen twee toneelstukken, tussen spelers en publiek.

Miscommunicatie03 audio - Mardulier en Deprez
00:0000:00
bottom of page