top of page

A variation on Action Painting. Mardulier and Deprez each paint their hair in a color, chosen by the painter. After that, the canvas is thrown at the head to paint the painting. The role of brush and canvas put into question.

Een variatie op Action Painting. Mardulier en Deprez kleuren ieder om beurt het haar in de door de schilder gekozen kleur. Daaropvolgend wordt het canvas naar het hoofd gegooid om zo het schilderij te schilderen. De rol van borstel en canvas in vraag gesteld.

bottom of page