top of page

A person is suddenly able to view him/herself from a third person perspective by using 'VR' glasses that show the live stream of an action camera. As a result, this person has to re-orient him/herself in the space in order to catch the flag.
3rd Person was part of Utrecht Digital (Cultural Sundays) and is a co-production of Cultuurhuis de Brakke Grond in Amsterdam.

Een persoon kan zichzelf plotseling vanuit een derde persoonsperspectief bekijken door middel van een 'VR'-bril die de livestream van een actiecamera laat zien. Als gevolg hiervan moet deze persoon zich opnieuw leren oriënteren in de ruimte om de vlag te vangen.
3rd Person was onderdeel van Utrecht Digitaal (Culturele Zondagen) en is een coproductie van Cultuurhuis de Brakke Grond in Amsterdam.

WhatsApp Image 2018-11-04 at 21.32.37.jp
WhatsApp Image 2018-11-04 at 21.32.37 (1

© Camille Paycha

And thanks to Mirjam Timmer for the help

bottom of page