top of page

Michiel Deprez and Ruben Mardulier give shape to a block of clay of 5 kg, only by applying natural forces. Think of: centrifugal force, swinging from left to right, from front to back, shaking, and so on. Both Ruben and Michiel alternate, each block is formed by a chosen natural strength. The modeling stops when the other person

calls “STOP”.

Michiel Deprez en Ruben Mardulier geven vorm aan een blok klei van 5 kg, enkel door middel van natuurlijke krachten. Denk aan: middelpuntsvliegende kracht, zwaaien van links naar rechts, van voren naar achteren, schudden, en zo voort. Beiden Ruben en Michiel wisselen elkaar af, ieder blok wordt gevormd door een vooraf gekozen natuurlijke kracht. Het boetseren stopt wanneer de andere persoon “STOP” roept.

© Camille Paycha

bottom of page