top of page

Mardulier en Deprez tried to infiltrate random groups of people strolling around Amsterdam (without a guide). On the map you can see the different trajectories, in the index a short description of the group, the place and time of infiltration and expulsion and the reason for leaving the group.

Mardulier en Deprez hebben geprobeerd om willekeurige mensengroepen te infiltreren die door Amsterdam dolen (zonder gids). Op de kaart zie je de verschillende trajecten, in de index een korte beschrijving van de groep, de plaats en tijd van infiltratie en expulsie en de reden voor het verlaten van de groep.

bottom of page