top of page

HARASSMENT DRAWING 01.1 and 01.2

The artist draws the model without looking at the paper. The model can move the table (which is on wheels) to physically influence the drawing.

HARASSMENT DRAWING 01.1 en 01.2

De kunstenaar tekent het model zonder naar het papier te kijken. Het model kan de tafel (op wieltjes) bewegen om zo een fysieke invloed te hebben op de tekening.

HARASSMENT DRAWING 02.1 and 02.2

The artist draws the model. The model holds a rope atteched to the artists' wrist, allowing him to physically inluence the drawing.

HARASSMENT DRAWING 02.1 en 02.2

De kunstenaar tekent het model. Het model heeft grip op een touw dat vast hangt aan de pols van de kunstenaar, dit staat hem toe een fysieke invloed te hebben op de tekening.

HARASSMENT DRAWING 03:

contactimpro in a sweater with markers and a paper sweater.

HARASSMENT DRAWING 03: 

contactimprovisatie in een trui met stiften en een papieren trui.

bottom of page