top of page

If you are inside the AZ hospital in Roeselare and you want to find the psychiatric departement, you have to follow the yellow route. The artists continued that route, outside the hospital walls leading people towards the theatre (De Spil). Pictures below show 7 out of 21 signs

Als u in het AZ-ziekenhuis in Roeselare bent en de psychiatrische afdeling wilt vinden, moet u de gele route volgen. De kunstenaars vervolgden die route, buiten de ziekenhuismuren zodat die mensen naar het theater leidt (De Spil) De onderstaande foto's tonen 7 van 21 wegwijzers

route geel3.jpg
route geel.jpg
route geel2.jpg
bottom of page