top of page

The artists researched on a specific theme, using the internet, for an uninterrupted period of 1 hour and 43 minutes. After this research period, Michiel and Ruben manually copied all URLs from the entire search history. This resulted in a handwritten collection of URLs on a sheet of paper seven meters long and one meter wide.

De kunstenaars deden opzoekwerk omtrent een specifiek thema, met behulp van internet, gedurende een ononderbroken periode van 1 uur en 43 minuten. Na deze research periode kopieerde Michiel en Ruben, manueel alle URL’s uit de gehele zoekgeschiedenis.

Dit resulteerde in een handgeschreven verzameling van URL’s op een blad papier van zeven meter lang en één meter breed.

bottom of page