top of page

One of the artists carries the entire audience one by one from one side to the other. Each person can choose the position in which being carried.

Een van de artiesten draagt het hele publiek één voor één van de ene kant naar de andere. Elke persoon kan de positie kiezen waarin hij wordt vervoerd.

KrankClaraHermansLR-130.jpg
KrankClaraHermansLR-136.jpg
KrankClaraHermansLR-134.jpg
KrankClaraHermansLR-170.jpg

© Clara Hermans

bottom of page