top of page

For 10 hours Ruben Mardulier and Michiel Deprez each follow a duck. One writes down the story of the duck immediately, the other only afterwards. (this work can be obtained as a booklet from Mardulier or Deprez)

Gedurende 10 uur volgen Ruben Mardulier en Michiel Deprez elk een eend. Eén schrijft het verhaal van de eend meteen neer, de andere pas achteraf. (dit werk is in als boekje te verkrijgen bij Mardulier of Deprez)

bottom of page